Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Para

Jechezkel (Ezechiel) 36:16-38

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nejméně tři celé týdny svátku Pesach (Přeskoku). O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22, který pojednává o oběti „para aduma“ (červené krávy neboli jalovice), jejíhož popele se používalo k obřadní očistě těch, kdo by jinak nesměli jíst korban Pesach (pesachového beránka).