Rubriky
Haftarot

Haftarat Ki tisa

Melachim Alef (1. Královská) 18:1-39

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 30:11-34:35. Název „Ki tisa“, jenž je překládán jako „Budeš-li zvedat“ (Efraim Sidon), je tvořen dvěma slovy, která se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 5. a 6. místě v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje událost, kdy prorok Elijahu (Elijáš) vyzývá Jisrael (Izrael), aby opustili modlářské uctívání Baala a přimkli se k ha-Šem (doslova „tomu Jménu“, Hospodinu). Událost se do jisté míry podobá popisu v paraši, kdy Moše (Mojžíš) promlouvá k synům Jisraele poté, co si ulili zlatého býčka.