Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajakhel

Melachim Alef (1. Královská) 7:40-50

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 35:1-38:20. Název „Vajakhel“, jenž je překládán jako „[A] shromáždil“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje některé podrobnosti týkající výroby příslušenství Chrámu, což se podobá popisu uvedeného v paraši ohledně výroby příslušenství přenosné svatyně.

Naposledy změněno: 2. 11. 2022