Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaješev

Amos (Ámos) 2:6-3:8

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 37:1-40:23. Název „Vaješev“, jenž je překládán jako „(A) se usadil“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí. Pokud čtení této paraši připadne na některý den svátku Chanuka (Zasvěcení), je místo haftarat Vaješev čtena haftara le-Šabat rišon šel Chanuka (haftara pro první chanukový Šabat).

Haftarat Vaješev se čte ke stejnojmenné paraši proto, že počáteční slova o prodeji spravedlivého člověka za peníze vztahují moudří Izraele na událost, již popisuje paraša v souvislosti se syny Jaakova (Jákoba), kteří prodali svého bratra Josefa za 20 stříbrných.