Rubriky
Haftarot

Haftarat Lech lecha

Ješajahu (Izajáš) 40:27-41:16

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 12:1-17:27. Název „Lech lecha“, jenž je překládán slovy „Odejdi sobě“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že moudří Izraele vyložili slova z Ješajahu 41:3-4 tak, že se vztahují na události popsané v paraši, jež jsou spojeny s Avrahamem a jeho vítězstvím nad čtyřmi králi: „Kedarlaómerem, králem Elamu, Tidálem, králem národů, Amrafelem, králem Šineáru, a Arjochem, králem Elásaru“ (Berešit 14:9).