Rubriky
Haftarot

Haftarat Chajej Sara

Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 23:1-25:18. Název „Chajej Sara“, jenž je překládán slovy „Života Sáry“ (Efraim Sidon), je tvořen dvěma slovy, které se nacházejí v hebrejském zápise paraši na 2. a 3. místě v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná slovy: „Král David byl starý, přišel do dnů …“, což se podobá slovům z paraši, kde čteme: „Avraham byl stár, přišel do let …“ (Berešit 24:1), přičemž slova „byl starý, přišel do dnů“ a „byl stár, přišel do let“ jsou překladem téhož hebrejského slovního spojení (zaken ba bajamim).