Rubriky
Haftarot

Haftarat Ki tavo

Ješajahu (Izajáš) 60:1-22

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 26:1-29:8 (v Bibli kralické 26:1-29:9). Název „Ki tavo“, jenž je překládán slovem „Přijdeš-li“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Ki tavo. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o šestou haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají synům Jisraele poskytnout potěšení a posílit jejich naději v období mezi „Tiša be-av“ neboli „Půstem pátého měsíce“, kdy si připomněli zničení Chrámu, a „Roš ha-šana“ neboli židovským „Novým rokem“, kdy se podle moudrých Jisraele v nebesích otvírá Kniha života a Kniha smrti, aby do nich byla vepsána jména úplně spravedlivých a úplně zlých.