Pirkej avot – Výroky otců – online studium

Stručné dějiny noachidů – Po potopě

Stručné dějiny noachidů – Před potopou

Skrytá Tóra

Roztříštěná halacha?

Halacha se nerozhoduje na základě hlasů z nebes

Tóra žije uprostřed národa

Když pavědy zkoumají judaismus

Do jaké míry lze dnes rozumět slovům Tanachu?

Proč lidé chodí vzpřímeně