Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Ševa micvot benej Noach

Kdy?
Pravidelná akce Pravidelná akce (Zobrazit všechny termíny)

6 února, 2023 @ 17:00 18:00

Co je obsahem kurzu?

Pravidelný online kurz zaměřený na studium sedmi základních kategorií micvot (oblastí příkazů a zákazů, které v judaismu slouží jako pojítko mezi Bohem a lidmi) určených tzv. noachidům (potomkům Noeho) – tedy každému, kdo se nenarodí jako “žid” (a současně k židovství “nekonvertuje”, jelikož např. nemá touhu stát se židem nebo to neumožňuje situace, ovšem chce žít v souladu s učením judaismu).

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu získáte základní povědomí o tom, jak židovská tradice nahlíží sama na sebe a jak na ostatní národy. Získáte základní přehled o tom, co se očekává od židů a co od noachidů, a proč mezi těmito skupinami musíme rozlišovat. Co je to Tóra? A co halacha (toraické právo)? Jak se vyvíjely dějiny židovského národa a jak se předává židovská tradice dodnes.

Kurz je vyučován z pohledu tradičního judaismu.

Po jeho absolvování budete schopni přijmout noachidská přikázání řádným způsobem, tedy v souladu s halachou (není to však podmínkou splnění kurzu).

Je také možno získat osvědčení (v případě přijetí noachidských přikázání).

Komu je kurz určen?

Kurz je otevřen každému, koho téma upřímně zajímá (bez ohledu na vyznání). Prostor pro “mezináboženský” dialog však bude omezen jen do té míry, aby každý pochopil, v čem spočívá případný rozdílný pohled na věc.

Vycházíme z těchto základních zdrojů:

 • Brit šalom – Noachidská přikázání pro běžný život, Rabi Uri Šerki, Brit Olam – The Noahide World Center, 2021.
 • The Noahide Laws – Study Edition, Yeshiva Pirchei Shoshanim, 2017.
 • The Divine Code, Rabbi Moshe Weiner, 2011.
 • Během studia zabrousíme i hlouběji (Tanach, Rambam – Mišne Tora, Talmud, Midraš, Kabala), ovšem jen v souvislosti s noachidským právem.
Osnova kurzu (neúplná)
 • Judaismus a noachidé v současnosti
  • Asimilace, izolace, pronásledování, noachidismus, požidovšťování, krádeže identity
  • Erec Jisrael (Země Izrael), galut (exil či vyhnanství), diaspora, nacionalismus, multikulturalismus, imperialismus, globalismus
  • sekularizace, ateismus, agnosticismus, křesťanství, islám, filosofie, východní náboženství, okultismus, baalej tešuva (židé vracející se zpět k víře svých otců)
 • Stručné dějiny noachidů a židovského národa
 • Tóra a micvot (spojení mezi Bohem a lidmi podle židovské tradice)
  • Derech erec (přirozená morálka)
  • Matan Tóra (darování Tóry na hoře Sinaj židovskému národu)
  • Tóra před a po darování na hoře Sinaj
  • Mesora – řetězec předávání Tóry od hory Sinaj až dodnes
  • Aseret ha-dibrot (tzv. desatero)
  • Tóra šebichtav (psaná Tóra)
  • Tóra še-beal pe (ústní Tóra)
  • Tarjag micvot (613 židovských micvot)
  • Ševa micvot benej Noach (7 obecných kategorií micvot pro noachidy)
  • Tešuva (návrat – židovský způsob pokání)
 • Židé a noachidé v toraické literatuře
  • Základní názvosloví (nežid, akum, nochri, goj, ben Noach, noachid(a), chacham umot ha-olam, chasid umot ha-olam, ger tošav, konvertita, ger cedek, žid, jisrael, levi, kohen)
 • Halacha (toraické právo)
  • Tóra, chumaš, Tanach, Neviim, Ketuvim
  • Rabínská literatura, Mišna, Tosefta, Berajta, Gemara, Midraš, Talmud, Kabala, Šulchan aruch
  • Sanhedrin, gaonim, rišonim, koviim, acharonim, poskim, dajanim, mara de-atra, meritokracie, Miškan, 1 a 2. Chrám
  • Moše a sedmdesát starších, rabi Jehuda ha-Nasi, rabi Josef Karo
  • Základní pravidla pro odvozování noachidských přikázání z Tóry