Pravidelná akce Ševa micvot benej Noach

Ševa micvot benej Noach

Online

Kdy? Co je obsahem kurzu? Pravidelný online kurz zaměřený na studium sedmi základních kategorií micvot (oblastí příkazů a zákazů, které v judaismu slouží jako pojítko mezi Bohem a lidmi) určených tzv. noachidům (potomkům Noeho) – tedy každému, kdo se nenarodí jako “žid” (a současně k židovství “nekonvertuje”, jelikož např. nemá touhu stát se židem nebo […]