Rubriky
Ševa micvot ha-Šem

Zaobírání se Tórou nežidy

§1 Celá Tóra je dědictví, které B-h daroval výhradně židům. Kdokoliv z nežidů „zabředává“ do oblastí Tóry, které nijak nesouvisí s noachidským právem, podléhá trestu Rukou Nebes. Nežidé mají povinnost učit se řádně rozlišovat mezi zakázaným a dovoleným. Kdokoliv by spáchal některý z hrdelních zločinů vyjmenovaných v sedmi noachidských přikázáních, ať už omylem či z […]