Rubriky
Haftarot

Haftarat Šemot

Ješajahu (Izajáš) 27:6-28:13; 29:22-23 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 1:1-6:1. Název „Šemot“, jenž je překládán slovem „Jména“, je zároveň slovem, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajechi

Melachim Alef (1. Královská) 2:1-12 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 47:28-50:26. Název „Vajechi“, jenž se dá přeložit souslovím „(A) žil“, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajigaš

Jechezkel (Ezechiel) 37:15-28 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 44:18-47:27. Název „Vajigaš“, jenž je překládán jako „Tu přistoupil“, je zároveň slovem, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Mikec

Melachim Alef (1. Královská) 3:15-4:1 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 41:1-44:17. Název „Mikec“, jenž se dá přeložit souslovím „Po uplynutí“ […]

Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat rišon šel Chanuka

Zecharja (Zacharjáš) 2:14-4:7 (v Bibli kralické 2:10-4:7) Výše uvedená haftara (oddíl čtení z Proroků) se čte o prvním Šabatu, který připadne na některý den svátku Chanuka (Zasvěcení). Většinou je takový chanukový […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaješev

Amos (Ámos) 2:6-3:8 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 37:1-40:23. Název „Vaješev“, jenž je překládán jako „(A) se usadil“, je zároveň […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajišlach

Ovadja (Abdijáš) 1:1-21 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 32:3-36:43 (v Českém ekumenickém překladu 32:4[3]-36:43). Název „Vajišlach“, jenž je překládán jako […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajece

Hošea (Ozeáš) 12:13-14:10 (v Bibli kralické 12:12-14:9) Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 28:10-32:3 (v Českém ekumenickém překladu 28:10-32:3[2]). Název „Vajece“, […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Toldot

Malachi (Malachiáš) 1:1-2:7 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 25:19-28:9. Název „Toldot“, jenž je překládán slovem „Příběh“, je zároveň slovem, které […]

Rubriky
Haftarot

Haftarat Chajej Sara

Melachim Alef (1. Královská) 1:1-31 Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 23:1-25:18. Název „Chajej Sara“, jenž je překládán slovy „Života Sáry“, […]