Rubriky
Pojďme a vystupme

Tělo a duše

Tělo a duše.

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen k „obrazu Božímu“

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 1. halacha

Rabi Chajim Vital vysvětluje:

Jak známo, pravá podstata člověka [tedy jeho „já“, totožnost či „identita“] nespočívá v jeho tělesné schránce. Tu přece nazýváme pouhým tělem člověka, jak se i píše: „Přioděl jsi mě kůží a masem, propletls mě šlachami a kostmi“ (Job 10:11, Český ekumenický překlad). Dále se píše [v souvislosti s olejem svatého pomazání]: „Nebude vylit na tělo jiného člověka“ (Šemot [2. Mojžíšova] 30:32, Sidon). Odtud tedy plyne poučení, že oním skutečným „já“ může být míněn jedině vnitřní rozměr člověka, a nikoliv jeho masité tělo. Tělo je jen jakýmsi oděvem pro rozumnou duši, která sídlí v lidském těle, dokud se pohybuje v hmotném světě, avšak jen tato rozumná duše je tím, co člověka činí opravdovým člověkem. Smrtí je pak tělesný oděv z člověka svléknut a člověk je následně převlečen do jiného – zvláštního duchovního oděvu, který je naprosto čistý. Jak praví Písmo: „Svlékněte mu ty pokálené šaty,“ a jemu pravil: „Hleď odňal jsem od tebe tvou vinu a kázal jsem tě obléknout do zásluh“ (Zecharaja [Zacharjáš] 3:4, Sidon).

Šaarej keduša, Rabi Chajim Vital, 1. část, 1. brána

Naposledy změněno: 13. 1. 2023