Rubriky
Pojďme a vystupme

Počet noachidských přikázání

Jaký je přesný počet noachidských přikázání? Opravdu je jich jen sedm?

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Židovská tradice učí, že Stvořitel uzavřel s lidstvem smlouvu, jejíž předmětem je především sedm přikázání známých jako „noachidské zákony“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 2. halacha

Různí židovští učenci v Talmudu k sedmi přikázáním přídávali např. i tyto: zákaz požívat krev ze živého zvířete, zákaz kleštění zvířat, zákaz čarodějnictví, zákaz křížit zvířata či stromy.1

Raši ve svém komentáři k Tóře (Berešit 11:32) poznamenává, že Avraham ve skutečnosti odešel z Charanu ještě za života svého otce, přesto Tóra Avrahamův odchod líčí tak, jakoby odešel až po smrti svého otce, a to s odůvodněním, aby se o Avrahamovi neříkalo, že nectil své rodiče. Někteří židovští učenci proto usuzují, že k noachidským přikázáním patří neodmyslitelně také ctít své rodiče. Ran2 zastával názor, že celkový počet sedm se vztahuje pouze na zákazy a že kladných přikázání, které mají nežidé dodržovat, je mnohem víc. Někteří zmiňují např. i dobročinnost.3

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Sanhedrin 56b, Koren Talmud Bavli, 1. díl, str. 51. []
  2. K Sanhedrin 56b. []
  3. Mishne Torah, Sefer Shoftim, Rambam, Moznaim, str. 584, a The Sapirstein Edition Rashi, Bereishis, Artscroll, str. 112. []