Rubriky
Pojďme a vystupme

K obrazu Božímu

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen k „obrazu Božímu“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 1. halacha

Nefeš ha-chajim vysvětluje:

Slova „k obrazu Božímu“ se nesmějí brát doslova! Je totiž psáno: „Ke komu tedy přirovnáte Boha a k jaké podobě jej můžete přirovnat?“ (Ješajahu [Izajáš] 40:18, Sidon) Slovní spojení „Boží obraz“ znamená jen „jistou podobnost s Bohem“ v nějakém určitém ohledu, stejně jako když žalmista v jiné části Písma prohlašuje: „Jsem jako pelikán do pouště zabloudilý, …“ (Tehilim [Žalmy] 102:7, Fischl) Rozhodně se tím nechce říct, že by roztáhl křídla, nechal si narůst zobák a stal se najednou pelikánem! Chce se tím jen názorně vyjádřit, že se ocitnul v tíživé situaci a připadá si osamělý jako pelikán, který poletuje z jednoho místa na druhé. Takto alespoň naši Moudří vysvětlují hebrejské slovo „demut“ – podoba. Stejně tak nesmíme brát doslova ani hebrejské „celem“ – obraz. Demut a celem jsou totiž slova velmi podobného významu.

Nefeš ha-chajim, Rabi Chajim z Voložyna, 1. kapitola

Naposledy změněno: 13. 1. 2023