Rubriky
Pojďme a vystupme

Adam

Pojďme a vystupme je volné pokračování Brit Šalom hlouběji s tím rozdílem, že tento cyklus je navíc rozesílán e-maily všem našim odběratelům formou pravidelného newsletteru. Přihlásit se k odběru můžete níže.

Šalom!

… nyní dozrál ten správný čas, kdy je židovství konečně připraveno objasnit i zbytku světa poselství a přikázání, která má judaismus připravena pro celý svět … Izrael, jakožto nositel proroctví, v rámci celého lidstva vyčnívá zejména tím, že působí jako ten, jehož prostřednictvím je odhalována Boží vůle. … židovský národ je spokojen se svým posláním, aby byl pouze světlem ostatním národům, a nikoliv, aby byl tím, kdo je ovládá. … „Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma.“ (Izajáš 2:3, Český ekumenický překlad)

Brit šalom, Rabi Uri Šerki, Úvod

Pojďme a vystupme!

Rabi Uri Šerki v knize Brit šalom píše:

Stvořitel celého vesmíru si ze všech stvořených bytostí vybral právě lidský druh k tomu, aby byl jedinečný, a proto je v Tóře napsáno, že Adam byl stvořen k „obrazu Božímu“.

Brit šalom, Kdo jsou noachidé, 1. halacha

Chizkuni upozorňuje, že hebrejské slovo „adam“ v sobě zahrnuje jak muže, tak ženy. Důkaz nalezneme již v Tóře, kde se např. píše: „lidí z žen“ (Bemidbar [4. Mojžíšova] 31:35, Sidon). Hebrejsky: „ve-nefeš adam min ha-našim“.1

Abarbanel připomíná, že člověk byl stvořen k „obrazu“ Božímu, protože hebrejské „celem“ (obraz) je příbuzné s jiným hebrejským slovem „cel“, které znamená „stín“. Člověk má tedy lnout ke svému Stvořiteli a následovat ho ve všem podobně jako stín vždy věrně následuje pohyby osvětlovaného předmětu.2

Talmud3 poznamenává, že člověk je vlastně zmenšeninou celého světa a jeho duše je proto podobná svému Stvořiteli hned v pěti ohledech: stejně jako Bůh naplňuje veškerý svět, tak duše člověka naplňuje jeho tělo; Bůh vidí, avšak není viděn a stejně tak i duše člověka; jako Bůh udržuje svět při životě, tak i duše je tím, co udržuje člověka naživu; jako je Bůh čistý, tak i duše člověka je čistá; jako Bůh sídlí v nejniternějších koutech, není tomu jinak ani s duší člověka.4

Z úcty k B-hu si umyjeme i obličej, neboť je psáno (Gn 9:6): „K obrazu svému učinil B-h člověka“.

Kicur šulchan aruch, 1. díl, 2. kapitola: Ranní mytí rukou, 3. halacha

Naposledy změněno: 13. 1. 2023

Poznámky

  1. Chizkuni, Eliahu Munk, 1. díl, str. 19. []
  2. Sefer Bereshis, Artscroll, 1. díl, str. 69-70. []
  3. Berachot 10a. []
  4. Sefer Bereshis, Artscroll, 1. díl, str. 71. []