Rubriky
Ševa micvot benej Noach

Hilchot Talmud Tora

Níže uvedené je výběr základních halachot, kterými by se měli řídit nežidé při zkoumání Tóry. Nejedná se o žádný vyčerpávající seznam.

Nežidé mají povinnost věnovat se zejména tzv. sedmi přikázáním synům Noeho a porozumět jim do hloubky. Musejí být schopni dobře rozlišit mezi dovoleným a zakázaným. V tomto ohledu smějí bez obav zabíhat do nejmenších podrobností a také proniknout do všech souvislostí. Smějí dokonce bádat způsobem zvaným pilpul, který je jinak nežidům pro zaobírání se Tórou přísně zapovězen. Nesmějí se tímto způsobem zaobírat zbytkem Tóry, který s jejich přikázaními nesouvisí. Je žádoucí, aby se sami stali odborníky na tato přikázání. Bez pověření jim ale nepřísluší vystupovat tak. Jsou-li v něčem na pochybách, mají povinnost požádat o odbornou radu oprávněného židovského učence. Je důležité čerpat jen z košer zdrojů.

Pilpul je tzv. „zaobírání se Tórou pro ní samu“, což si lze asi nejlépe představit jako vynakládání velikého úsilí na podrobné zkoumání Tóry s jediným úmyslem, a sice získat její co nejširší a nejhlubší znalost. To obvykle obnáší velké zanícení pro věc, snahu proniknou do nejmenších podrobností zákonů Tóry rozebíráním jejich samotné podstaty a také zabíháním do těch nejniternějších souvislostí, nesledující žádný jiný další záměr. Kdo se zaobírá Tórou za jiným účelem než výše zmíněným, nezaobírá se jí „pro ní samu“, ale kvůli odměně či pro nějaký užitek, což už pak není považováno za pilpul.

Je dovoleno číst Tanach, všech 24 knih hebrejského Písma, za účelem dobře porozumět všemu, co se tam píše, včetně tradičních židovských výkladů na úrovni pešat. Obzvlášť vhodná ke zkoumání jsou parašot Berešit a Noach, nebo Tehilim (Žalmy). Tehilim je navíc možno bez obav pronášet i jako modlitby.

Mezi nejznámější židovské vykladače významové roviny pešat patří například Raši či Sforno.

Dále je dovoleno číst např. Mišnu, Mišne Tora nebo Kicur šulchan aruch, je-li záměrem lépe porozumět tomu, co odlišuje židy od nežidů.