Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajišlach

Ovadja (Abdijáš) 1:1-21

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 32:3-36:43 (v Českém ekumenickém překladu 32:4[3]-36:43). Název „Vajišlach“, jenž je překládán jako „(A) vyslal“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje proroctví Ovadji, jenž ač byl Edomitou a tedy potomkem Esava (Ezaua), nejen že přijal a vyznával židovskou víru, ale ve svém proroctví předpověděl pád Edomu a jeho zničení za to, že se podílel na pronásledování Izraele.