Rubriky
Haftarot

Haftarat Vajigaš

Jechezkel (Ezechiel) 37:15-28

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 44:18-47:27. Název „Vajigaš“, jenž je překládán jako „Tu přistoupil“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že v ním prorok pojednává o tom, že v čase Vykoupení sehrají důležitou úlohu dvě větve izraelského národa – Jehuda (Juda) a Josef. To se podobá událostem, jež popisuje paraša v souvislosti s příchodem izraelských synů do Egypta, kdy obdobnou úlohu sehrál taktéž Jehuda a Josef.