Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaetchanan

Ješajahu (Izajáš) 40:1-26

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 3:23-7:11. Název „Vaetchanan“, jenž je překládán jako „Tehdy jsem snažně prosil“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Vaetchanan. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o první haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají synům Jisraele poskytnout potěšení a posílit jejich naději poté, co si v postní den 9. avu připomněli zničení Chrámu.2 Protože se tato haftara čte o Šabatu po „Tiša be-av“ neboli „Půstu pátého měsíce“ a prvním slovem haftary v hebrejském zápise je výraz „nachamu“, jenž je překládán jako „utěšte“,1 označuje se tento Šabat jako Šabat Nachamu (Šabat útěchy).3

40:1 „Utěšte, utěšte lid můj!“ říká váš Bůh.“ Dvakrát opakované slovo NACHAMU („utěšte“) je vyjádřením důrazu a podle rabína Izaaka Cylkowa se tato důrazná Boží výzva obrací k prorokům.4 Z pohledu židovství nemůže být prorokem ten, kdo neočistil všech deset úrovní nefeš (duše) a nedosáhl osvícení ruach ha-kodeš (svatým duchem). Talmud oněch deset stupňů vedoucích k ruach ha-kodeš popisuje v tomto pořadí: studium (Tóry), opatrnost, horlivost, čistota, zdrženlivost, neposkvrněnost, zbožnost, pokora, strach z hříchu a svatost. „Podle tohoto plánu začne člověk s nepřetržitým studiem Tóry a jejím dodržováním, což vede k opatrnosti, aby nebylo porušeno žádné náboženské přikázání. Dalším krokem je neustálá horlivost dodržovat všechna přikázání a následně žít naprosto čistý život jak v mysli, tak v činech. Člověk poté dosáhne takové úrovně, ve které se vyhýbá i věcem dovoleným, pokud by mohly vést k nesprávnému, a jakmile je jí dosaženo, může se očistit od poskvrn všeho špatného, minulých či přítomných. Jedinec je pak připraven žít zbožný život, přičemž je oddán Bohu daleko více, nežli vyžaduje zákon, což následně vede k pokoře a negaci ega. Člověk poté může dosáhnout tak čistého vnímání dobra, že se doslova děsí hříchu, neboť si plně uvědomuje všudypřítomnost zla. Pak je připrven na nejvyšší z těchto deseti stupňů, na svatost, která je naprostou negací tělesného. Následující úrovní je ruach ha-kodeš.“5

Naposledy změněno: 14. 8. 2022

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. [] []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Piąta Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 418. []
  3. NEWMAN, J., SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Heslo: ŠABATY ZVLÁŠTNÍ, str. 199. []
  4. CYLKOW, I. Księga Izajasza. Kraków: Austeria, 2011. ISBN 978-83-61978-37-4. Str. 162. []
  5. KAPLAN, A. Meditace a Bible. Praha: Malvern, 2018. ISBN 978-80-7530-114-7. Str. 27. []