Rubriky
Haftarot

Haftarat Vaetchanan

Ješajahu (Izajáš) 40:1-26

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 3:23-7:11. Název „Vaetchanan“, jenž se dá přeložit jako „A snažně jsem prosil“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Vaetchanan. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o první haftaru z „ševa denechemasa“ neboli sedmi haftar, které mají synům Jisraele poskytnout potěšení a posílit jejich naději poté, co si v postní den 9. avu připomněli zničení Chrámu. Protože se tato haftara čte o Šabatu po „Tiša be-av“ neboli „Půstu pátého měsíce“ a prvním slovem haftary v hebrejském zápise je výraz „nachamu“, jenž je překládán jako „utěšte“ (Efraim Sidon), označuje se tento Šabat jako Šabat Nachamu.