Rubriky
Haftarot

Haftarat Truma

Melachim Alef (1. Královská) 5:26-6:13

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 25:1-27:19. Název „Truma“, jenž je překládán jako „Příspěvek“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 9. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje podrobnosti týkající se stavby Chrámu, což se podobá popisu podrobností týkající se stavby přenosného svatého příbytku neboli stanu setkávání.