Rubriky
Haftarot

Haftarat Tecave

Jechezkel (Ezechiel) 43:10-27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 27:20-30:10. Název „Tecave“, jenž je překládán jako „Přikaž“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje podrobnosti jak ohledně vybudování a posvěcení obětiště, tak obřadního uvedení kněží do služby v obnoveném Chrámu, což se podobá tomu, co popisuje paraša ohledně posvěcení obětiště a uvedení kněží do služby v přenosném svatostánku.2

Naposledy změněno: 18. 2. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Druga Szemot. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 480. []