Rubriky
Haftarot

Haftarat Tecave

Jechezkel (Ezechiel) 43:10-27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 27:20-30:10. Název „Tecave“, jenž je překládán jako „Přikaž“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje podrobnosti jak ohledně vybudování a posvěcení obětiště, tak obřadního uvedení kněží do služby v obnoveném Chrámu, což se podobá tomu, co popisuje paraša ohledně posvěcení obětiště a uvedení kněží do služby v přenosném svatostánku.