Rubriky
Haftarot

Haftarat Šemot

Ješajahu (Izajáš) 27:6-28:13; 29:22-23

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 1:1-6:1. Název „Šemot“, jenž je překládán slovem „Jména“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Názvu „Šemot“ je rovněž používáno k označení celé Druhé knihy Mojžíšovy.

Výše uvedená haftara se čte proto, že v ní obsažena počáteční slova se vztahují na syny „Jisraele, příchozích každý se svou rodinou s Jaakovem do Micrajim.“ (Šemot 1:1, Efraim Sidon)