Rubriky
Haftarot

Haftarat Pinchas

Melachim Alef (1. Královská) 18:46-19:21

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 25:10-30:1. Název „Pinchas“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 5. slovem v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte ovšem pouze v tom roce, kdy je parašat Pinchas čtena o Šabatu před 17. tamuzem. Pokud je parašat Pinchas o Šabatu čtena až po 17. tamuzu, což je častější případ, je k ní čtena haftara, která je jinak určena až pro následující parašat Matot. Je tomu tak proto, že v tomto případě se čte parašat Matot společně s parašat Masej a jako haftara k této dvojparaši je čten Jirmejahu (Jeremjáš) 2:4-28, 3:4 a 4:1-2, který navazuje na slova z haftarat Matot.

I když tedy haftarat Pinchas není čtena v každém roce, její zařazení k parašat Pinchas souvisí s tím, že popisuje jednání proroka Elijaha (Elijáše), který je ztotožňován s Pinchasem. O obou je totiž psáno, že sloužili Bohu se stejnou horlivostí.

Naposledy změněno: 8. 9. 2023