Rubriky
Haftarot

Haftarat Noach

Ješajahu (Izajáš) 54:1-55:5

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 6:9-11:32. Název „Noach“ je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 3. slovem v pořadí. Jméno Noach (Noe) se vykládá jako „Odpočinutí“.1

Výše uvedená haftara se čte proto, že se zmiňuje o smlouvě mezi Bohem a Noachem, která je trvale platná ve vztahu ke všem Noachovým potomkům bez ohledu na to, jak jednají. To je dokladem toho, že Bůh tím spíše obnoví svou zvláštní smlouvu s dětmi Jisraele, kteří sice tuto smlouvu porušili, ale kteří „se budou učit Hospodinu“ a „ve spravedlnost“ se ustrojí. Jisrael, který se navrátí k dodržování své zvláštní smlouvy s Bohem, bude nejen vyvýšen, ale navíc přiměje všechny národy k tomu, aby dodržovaly všech sedm noachidských přikázání.

Poznámky

  1. Jan Heller: Výkladový slovník biblických jmen, Praha 2003, str. 311 []