Rubriky
Haftarot

Haftarat Mikec

Melachim Alef (1. Královská) 3:15-4:1

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 41:1-44:17. Název „Mikec“, jenž se dá přeložit souslovím „Po uplynutí“ (Miloš Pavlík), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Pokud čtení této paraši připadne na svátek Chanuka (Zasvěcení), je místo haftarat Mikec čtena jedna ze dvou haftarot le-Šabat šel Chanuka (haftar pro chanukový Šabat).

Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná tím, jak se Šlomo (Šalomoun) probudil poté, co obdržel prorocký sen, což se podobá zkušenosti faraona, jež je popsaná v paraši těmito slovy: „faraon procitl a byl to jen sen“ (Berešit 41:7, Efraim Sidon).

Naposledy změněno: 1. 11. 2022