Rubriky
Haftarot

Haftarat Matot

Jirmejahu (Jeremjáš) 1:1-2:3

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 30:2-32:42. Název „Matot“, jenž lze přeložit slovem „Kmeny“ či „Pokolení“, je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Matot. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena, a povětšinou je čtena už k parašat Pinchas, protože čtení této paraši obvykle připadá na Šabat po 17. tamuzu, od něhož je čteno o třech Šabatech po sobě z „gimel depuranuta“ neboli „třech haftar“, které připomínají pohromy a neštěstí, jež postihly Jisrael. Tyto haftary se čtou vždy mezi 17. tamuzem a 9. avem, což jsou postní dny, kdy si židé připomínají prolomení hradeb Jeruzaléma, tzv. „Šiva asar be-tamuz“ neboli „Půst čtvrtého měsíce“, a zničení Chrámu, tzv. „Tiša be-av“ neboli „Půst pátého měsíce“.