Rubriky
Haftarot

Haftarat Masej

Jirmejahu (Jeremjáš) 2:4-28, 3:4, 4:1-2

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 33:1-36:13. Název „Masej“, jenž je překládán slovem „Pochody“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Masej. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o druhou haftaru z „gimel depuranuta“ (tři o trestech) neboli třech haftar, které připomínají pohromy a neštěstí, jež postihly Jisrael. Tyto haftary se čtou vždy o Šabatech mezi 17. tamuzem a 9. avem,2 což jsou postní dny, kdy si židé připomínají prolomení hradeb Jeruzaléma, tzv. „Šiva asar be-tamuz“ neboli „Půst čtvrtého měsíce“, a zničení Chrámu, tzv. „Tiša be-av“ neboli „Půst pátého měsíce“.3

2:10 „Přejděte ostrovy egejské a podívejte se, pošlete ke Kedarským a velmi se zamyslete, podívejte, zda kdy tohle bylo.“ Saadja Gaon se zamýšlí nad tím, proč jsou v hebrejském zápise slova VEHITBONENU MEOD („a velmi se zamyslete“), a dochází k závěru, že jde o zdůraznění skutečnosti, jež souvisí s hodnověrností ústní Tóry, kterou si bnej Jisrael (děti Izraele) předávají z pokolení na pokolení coby celonárodní zkušenost u hory Sinaj, na rozdíl od jiných náboženství, byť národních, jež byly založeny jednotlivci. Jakákoliv zpráva totiž může být porušena ze dvou důvodů, a to „buď z důvodu mylné domněnky, nebo úmyslně. … Když jsme o těchto dvou kritériích hodnověrnosti tradice přemýšleli, rozumem jsme dospěli k názoru, že mylná domněnka a úmyslné zkreslení mohou nastat pouze v případě jednotlivce a mohou uniknout pozornosti pouze jednoho člověka. Avšak v případě početného společenství není možné, aby se všichni shodli na témže mylném názoru. Kdyby se lidé domluvili na úmyslném zkreslení nebo se tajně uradili na vytvoření nějaké zprávy, pozornosti většiny společenství by to neuniklo; kdekoli by se jejich zpráva rozšířila, rozšířila by se spolu s ní i zpráva o jejich tajném úradku. Je-li zpráva prosta dvou zmíněných [nedostatků], není třetí cesty, jež by ji znehodnotila.“4

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Czwarta Bemidbar. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 430. []
  3. NEWMAN, J., SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Heslo: POSTNÍ DNY, str. 146 []
  4. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 167. []