Rubriky
Haftarot

Haftarat Masej

Jirmejahu (Jeremjáš) 2:4-28, 3:4, 4:1-2

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 33:1-36:13. Název „Masej“, jenž je překládán slovem „Pochody“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Masej. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o druhou haftaru z „gimel depuranuta“ neboli „třech haftar“, které připomínají pohromy a neštěstí, jež postihly Jisrael. Tyto haftary se čtou vždy o Šabatech mezi 17. tamuzem a 9. avem, což jsou postní dny, kdy si židé připomínají prolomení hradeb Jeruzaléma, tzv. „Šiva asar be-tamuz“ neboli „Půst čtvrtého měsíce“, a zničení Chrámu, tzv. „Tiša be-av“ neboli „Půst pátého měsíce“.