Rubriky
Haftarot

Haftarat Haazinu

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 32:1-52. Název „Haazinu“, jenž je překládán slovem „Naslouchejte“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša Haazinu obsahuje píseň zbožného muže. Tato haftara se však čte pouze tehdy, pokud čtení paraši Haazinu připadne na Šabat mezi svátky Jom kipur (Dne smíření) a Sukot (Stánků). Pokud čtení paraši Haazinu připadne na Šabat již mezi svátky Roš ha-šana (Nového roku) a Jom kipur, pak v takovém případě je k paraši Haazinu čtena haftarat Vajelech.2

22:28 Bědný lid zachráníš … Rabi Jochanan bar Napacha poukazoval na tato slova v souvislosti s tím, kdy mají bnej Jisrael (děti Izraele) očekávat příchod Mašiacha (Mesiáše), Syna Davidova. Ten totiž přijde, aby zachránil AM ANI (עַם עָנִי, „bědný lid“), což má být „pokolení, jež se umenšuje a schází“.3

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Piąta Dewarim. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 444. []
  3. Babylonský Talmud, Sanhedrin 98a; SLÁMA, P. Tanu rabanan. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. Str. 328. []