Rubriky
Haftarot

Haftarat Haazinu

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 32:1-52. Název „Haazinu“, jenž je překládán slovem „Naslouchejte“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 1. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že stejně jako paraša Haazinu obsahuje píseň zbožného muže. Tato haftara se však čte pouze tehdy, pokud čtení paraši Haazinu připadne na Šabat mezi svátky Jom kipur (Dne smíření) a Sukot (Stánků). Pokud čtení paraši Haazinu připadne na Šabat již mezi svátky Roš ha-šana (Nového roku) a Jom kipur, pak v takovém případě je k paraši Haazinu čtena haftarat Vajelech.