Rubriky
Haftarot

Haftarat Emor

Jechezkel (Ezechiel) 44:15-31

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 21:1-24:23. Název „Emor“, jenž je překládán slovem „Mluv“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že se podobně, jak je tomu v případě paraši, zaobírá mnohými příkazy, jež se týkají kohanim (kněží).

44:15 „kněží z kmene Levi, synové Cadokovi“ Raši vysvětluje, že jsou nazývání po Cadokovi, jelikož to byl první velekněz, který sloužil v Chrámu za časů Šalamouna.

44:16 „a oni nechť přistupují k mému stolu, aby mne obsluhovali“ Podle targumu Jonatan je zde míněno pokládání tzv. předkladného chleba na stůl.