Rubriky
Haftarot

Haftarat Emor

Jechezkel (Ezechiel) 44:15-31

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 21:1-24:23. Název „Emor“, jenž je překládán slovem „Mluv“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že se podobně, jak je tomu v případě paraši, zaobírá mnohými příkazy, jež se týkají kohanim (kněží).2

44:15 „Kněží z kmene Levi, synové Cadokovi, …“ Raši vysvětluje, že jsou nazývání po Cadokovi, jelikož to byl první velekněz, který sloužil v Chrámu za časů Šloma (Šalomouna).

44:16 „… a oni nechť přistupují k mému stolu, aby mne obsluhovali, …“ Podle Targumu Jonatan je zde míněno pokládání tzv. předkladného chleba na stůl ve svatyni.

Naposledy změněno: 12. 5. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Trzecia Wajikra. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 392. []