Rubriky
Haftarot

Haftarat Devarim

Ješajahu (Izajáš) 1:1-27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Devarim (5. Mojžíšovy) 1:1-3:22. Název „Devarim“, jenž je překládán jako „Slova“ (Efraim Sidon), je zároveň součástí slova, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 2. v pořadí. Názvu „Devarim“ je rovněž používáno k označení celé Páté knihy Mojžíšovy.

Výše uvedená haftara námětově přímo nesouvisí s parašat Devarim. Námětově totiž souvisí především s obdobím, kdy je čtena. Jedná se totiž o třetí haftaru z „gimel depuranuta“ neboli „třech haftar“, které připomínají pohromy a neštěstí, jež postihly Jisrael. Tyto haftary se čtou vždy o Šabatech mezi 17. tamuzem a 9. avem, což jsou postní dny, kdy si židé připomínají prolomení hradeb Jeruzaléma, tzv. „Šiva asar be-tamuz“ neboli „Půst čtvrtého měsíce“, a zničení Chrámu, tzv. „Tiša be-av“ neboli „Půst pátého měsíce“. Protože se tato haftara čte o Šabatu těsně před „Tiša be-av“ a prvním slovem haftary v hebrejském zápise je výraz „chazon“, jenž je překládán jako „vize“ (Efraim Sidon), označuje se tento Šabat jako Šabat Chazon.