Rubriky
Haftarot

Haftarat Chukat

Šoftim (Soudců) 11:1-33

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 19:1-22:1. Název „Chukat“, jenž je překládán slovem „Nařízení“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 7. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje vojenský střet mezi Jiftachem a králem synů Amona, přičemž popis odkazuje na některé události, o nichž pojednává paraša. Jedná se zejména o tu událost, kdy synové Jisraele chtěli v průběhu putování do zaslíbené země projít zemí Edomitů, a popis důsledků toho, když jim Edomité k průchodu svou zemí odepřeli dát souhlas.