Rubriky
Haftarot

Haftarat Cav

Jirmejahu (Jeremjáš) 7:21-8:3; 9:22-23

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 6:1-8:36. Název „Cav“,1 jenž je překládán jako „Přikaž“, je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 5. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že připomíná synů Jisraele (Izraele) pravý smysl ustanovení o obětech, o nichž pojednává paraša. Bůh si totiž přeje, aby jeho lid přestal hřešit, a ne aby neustále přinášel oběti k usmiřování za spáchané hříchy.2

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Trzecia Wajikra. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 370. []