Rubriky
Haftarot

Haftarat Cav

Jirmejahu (Jeremjáš) 7:21-8:3; 9:22-23

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Šemot (3. Mojžíšovy) 6:1-8:36. Název „Cav“, jenž je překládán jako „Přikaž“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 5. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že připomíná synů Jisraele (Izraele) pravý smysl ustanovení o obětech, o nichž pojednává paraša. Bůh si totiž přeje, aby jeho lid přestal hřešit, a ne aby neustále přinášel oběti k usmiřování za spáchané hříchy.