Rubriky
Haftarot

Haftarat Bemidbar

Hošea (Ozeáš) 2:1-22 (v Bibli kralické 1:10-2:20)

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 1:1-4:20. Název „Bemidbar“, jenž je překládán slovy „V poušti“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná slovy: „Počet synů Jisraele bude jako mořského písku, …“ Toto tvrzení navazuje na zmínku ve stejnojmenné paraši o tom, jak byli bnej Jisrael (synové Izraele) spočteni, přičemž výsledný počet byl považován za odpovídající požehnání, jež obdrželi praotcové.2

2:1 „… a bylo-li vám řečeno, vy nejste můj lid, bude se vám říkat synové živého Boha.“ Saadja Gaon vysvětluje, že označení LO AMI („nejste můj lid“) se vztahuje na „hříšníky, kteří nečiní pokání“.3 To, že se takto označeným nakonec bude říkat BNEJ EL CHAJ („synové živého Boha“), poukazuje na změnu, ke které dojde tím, že tito hříšníci z lidu Jisraele přece jen učiní pokání a navrátí se k Tóře a uctívání pravého Boha.

Naposledy změněno: 8. 9. 2023

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Czwarta Bemidbar. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 396. []
  3. SA‘ADJA GA’ON. Kniha zjevených pravd a rozumových argumentů. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3225-6. Str. 250. []