Rubriky
Haftarot

Haftarat Bemidbar

Hošea (Ozeáš) 2:1-22 (v Bibli kralické 1:10-2:20)

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 1:1-4:20. Název „Bemidbar“, jenž je překládán slovy „V poušti“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že začíná slovy: „Počet synů Jisraele bude jako mořského písku, …“ Toto tvrzení navazuje na zmínku ve stejnojmenné paraši o tom, jak byli synové Jisraele spočteni, přičemž výsledný počet byl považován za odpovídající požehnání, jež obdrželi praotcové.