Rubriky
Haftarot

Haftarat Behar

Jirmejahu (Jeremjáš) 32:6-27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 25:1-26:2. Název „Behar“, jenž je překládán slovy „Na hoře“ (Efraim Sidon), je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Haftarat Behar se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat Behar spojeno s parašat Bechukotaj.

Tato haftara se čte proto, že podává popis toho, jak Bůh přikázal Jeremjáši koupit pole svého příbuzného na základě práva nabývání pozemků, o němž pojednává paraša. V haftaře je též zmínka o vyhnání lidu do babylonského zajetí, jež trvalo 70 let, což odpovídá součtu let, v nichž Jisrael zanedbal zachovávání šmity (roku odpočinutí) a jovelu (léta milostivého), o čemž paraša rovněž pojednává.