Rubriky
Haftarot

Haftarat Behar

Jirmejahu (Jeremjáš) 32:6-27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 25:1-26:2. Název „Behar“, jenž je překládán slovy „Na hoře“,1 je zároveň slovem, které se nachází v hebrejském zápise paraši jako 4. v pořadí. Haftarat Behar se nečte toho roku, kdy je o Šabatu čtení parašat Behar spojeno s parašat Bechukotaj.

Tato haftara se čte proto, že podává popis toho, jak Bůh přikázal proroku Jirmejahovi (Jeremjáši) koupit pole svého příbuzného na základě práva nabývání pozemků, o němž pojednává paraša. V haftaře je též zmínka o vyhnání lidu do babylonského zajetí, jež trvalo 70 let, což odpovídá součtu let, v nichž Jisrael (Izrael) zanedbal zachovávání šmity (roku odpočinutí) a jovelu (léta milostivého), o čemž paraša rovněž pojednává.2

Naposledy změněno: 19. 5. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Trzecia Wajikra. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 394. []