Rubriky
Haftarot

Haftarat Bechukotaj

Jirmejahu (Jeremjáš) 16:19-17:14

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 26:3-27:34. Název „Bechukotaj“, který je překládán slovy „Mými nařízeními“,1 je zároveň druhou částí slova, jež se nachází v hebrejském zápise paraši jako první v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje výčet neštěstí, jež postihly Jisrael podle výstrah uvedených v paraši.2

17:6 „Zůstane jako jalovec v pustině a nespatří přicházet dobro, bude sídlit ve vyprahlé poušti, solné pustině, kde nikdo nebydlí.“ V Pirkej avot (III, 22)3 je k onomu jalovci neboli stromu s mnoha větvemi, ale málo kořeny, přirovnáván ten, jehož učenost převažuje nad jeho činy, tzn. zabývá se sice studiem Tóry, ale nejedná podle ní. Když se totiž do málo zakořeněného stromu s bujným větvovím, které představuje velkou znalost příkazů Tóry, opře silný vítr, snadno jej vyvrátí a odvane na poušť, kde uschne.

17:8 „Bude jako strom zasazený u vody, k potoku bude své kořeny natahovat a příchodu veder se nebude bát, věčně zelenat se bude, nebude se starat v suchém roce a nepřestane dělat plody.“ V Pirkej avot (III, 22) je k onomu stromu neboli dřevině s málo větvemi, ale mnoha kořeny, přirovnáván ten, jehož skutky převažují nad jeho učeností. Kořeny totiž představují plnění příkazů Tóry a ten, kdo tyto kořeny má, vidí hlavní náplň svého života v bázni Boží a konání dobrých skutků. Takový člověk je stálý a činorodý i v těžkých časech.

17:12 „Trůn majestátu je vysoko nad prvním dnem a nad místem našeho svatostánku.“ V midraši Berešit raba (III, 4)4 je majestát (překlad hebrejského výrazu „kavod“) ztotožňován s Chrámem, přičemž to, že je jeho trůn „vysoko nad prvním dnem“, se vykládá tak, že „o chrámu byl pojat úmysl stvořit jej ještě před stvořením světa“.5

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Trzecia Wajikra. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 398. []
  3. Pirkej Avot. Výroky otců. Traktát Mišny s paralelním českým překladem a komentářem. Praha: Jiří Blažek/P3K, 2020. ISBN 978-80-906510-4-3/978-80-7667-010-5. Str. 61 []
  4. MAHARAL. Lampa přikázání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2959-1. Str. 124 []
  5. SLÁMA, P. Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. Str. 304 []