Rubriky
Haftarot

Haftarat Bechukotaj

Jirmejahu (Jeremjáš) 16:19-17:14

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 26:3-27:34. Název „Bechukotaj“, který je překládán slovy „Mými nařízeními“,1 je zároveň druhou částí slova, jež se nachází v hebrejském zápise paraši jako první v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje výčet neštěstí, jež postihly Jisrael podle výstrah uvedených v paraši.2

17:6 „Zůstane jako jalovec v pustině a nespatří přicházet dobro, bude sídlit ve vyprahlé poušti, solné pustině, kde nikdo nebydlí.“ V Pirkej avot (III, 22)3 je k onomu jalovci neboli stromu s mnoha větvemi, ale málo kořeny, přirovnáván ten, jehož učenost převažuje nad jeho činy, tzn. zabývá se sice studiem Tóry, ale nejedná podle ní. Když se totiž do málo zakořeněného stromu s bujným větvovím, které představuje velkou znalost příkazů Tóry, opře silný vítr, snadno jej vyvrátí a odvane na poušť, kde uschne.

17:8 „Bude jako strom zasazený u vody, k potoku bude své kořeny natahovat a příchodu veder se nebude bát, věčně zelenat se bude, nebude se starat v suchém roce a nepřestane dělat plody.“ V Pirkej avot (III, 22) je k onomu stromu neboli dřevině s málo větvemi, ale mnoha kořeny, přirovnáván ten, jehož skutky převažují nad jeho učeností. Kořeny totiž představují plnění příkazů Tóry a ten, kdo tyto kořeny má, vidí hlavní náplň svého života v bázni Boží a konání dobrých skutků. Takový člověk je stálý a činorodý i v těžkých časech.

17:12 „Trůn majestátu je vysoko nad prvním dnem a nad místem našeho svatostánku.“ V midraši Berešit raba (III, 4)4 je majestát (překlad hebrejského výrazu „kavod“) ztotožňován s Chrámem, přičemž to, že je jeho trůn „vysoko nad prvním dnem“, se vykládá tak, že „o chrámu byl pojat úmysl stvořit jej ještě před stvořením světa“.5

Naposledy změněno: 28. 5. 2024

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Trzecia Wajikra. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 398. []
  3. Pirkej Avot. Výroky otců. Traktát Mišny s paralelním českým překladem a komentářem. Praha: Jiří Blažek/P3K, 2020. ISBN 978-80-906510-4-3/978-80-7667-010-5. Str. 61 []
  4. MAHARAL. Lampa přikázání. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2959-1. Str. 124 []
  5. SLÁMA, P. Tanu rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-722-1. Str. 304 []