Rubriky
Haftarot

Haftarat Balak

Micha (Micheáš) 5:6-6:8 (v Bibli kralické 5:7-6:8)

Haftara (oddíl čtení z Proroků) ke stejnojmenné parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 22:2-25:9. Název „Balak“1 (doslova „Pustošitel“)2 je osobní jméno postavy, o níž je řeč v paraši, přičemž v hebrejském zápise paraši je zároveň 2. slovem v pořadí.

Výše uvedená haftara se čte proto, že obsahuje slova: „vzpomeň si, … co radil Balak, moavský král“ (6:5), jež přímo odkazují na události popisované v paraši.3

Naposledy změněno: 11. 7. 2022

Poznámky

  1. SIDON, E. Pět knih Mojžíšových včetně haftarot s českým překladem. Praha: Sefer, 2012. ISBN 978-80-85924-67-1. []
  2. HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003.  ISBN 80-7172-865-9/80-7021-725-1. Str. 111 []
  3. PECARIC, S. Chamisza Chumsze Tora. Chumasz Pardes Lauder. Księga Czwarta Bemidbar. Przekład Pięcioksięgu z języka hebrajskiego z uwzględnieniem Tory Ustnej opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego i Haftary z błogosławieństwami. Kraków: Stowarzyszenie Pardes, 2019. ISBN 978-83-923858-5-3 (tomy I-V). Str. 418. []