Rubriky
Haftarot

Haftara le-šacharit šel Jom kipur

Ješajahu (Izajáš) 57:14-58:14

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro ranní bohoslužbu svátku Jom kipur (Dne smíření), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 16:1-34 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:7-11. Pokud Jom kipur připadne na Šabat, pak je tato ranní sváteční paraša společně s odpolední sváteční parašou považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Zatímco čtení z Tóry se zabývá obětní službou na Jom kipur, haftara se týká jiného požadavku kladeného na věřícího o tomto svátku, jímž je půst a tšuva (pokání, doslova „návrat“), čímž má člověk vyjádřit svou vlastní touhu po odpuštění hříchů a smíření jak s lidmi, tak s Bohem. Haftara obsahuje výstrahu všem, kteří by chtěli odpuštění dosáhnout pouze vnějšími projevy pokání a ne vnitřní proměnou, která by vedla k trvalému správnému způsobu života podle Tóry. „Každý by měl mít na mysli, že bez skutečného uvědomění si svých vin a bez touhy po nápravě a odpuštění jsou veškeré modlitby, půsty a rituály na Jom kipur zbytečné.“1

Poznámky

  1. Machzor Va-tomer Rut, 2. díl: Jom kipur, Praha 2017, str. 327 []