Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Zachor

Šmuel Alef (1. Samuelova) 15:1-34

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Purim (Losů), kdy si Židé připomínají, jak byli ve starověké perské říši Boží prozřetelností zachráněni před úplným vyhlazením, které tehdy zosnoval místokrál Haman, jenž byl potomkem Amaleka. O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Dvarim (5. Mojžíšovy) 25:17-19, který obsahuje příkaz pamatovat na zákeřné přepadení putujících Izraelců, kteří táhli pouští z Egypta do Zaslíbené země. Tehdy totiž Amalekité přepadli jejich zadní řady, v nichž putovali ti nejslabší a nejzranitelnější z nich. Hebrejský záznam maftiru začíná slovem: „Zachor“ (Pamatuj), a končí příkazem: „vymaž památku Amaleka zpod nebes, nezapomeň!“ Výše uvedená haftara obsahuje popis nedůsledného vykonání tohoto příkazu prvním izraelským králem Šaulem (Saulem).