Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat rišon šel Chanuka

Zecharja (Zacharjáš) 2:14-4:7 (v Bibli kralické 2:10-4:7)

Výše uvedená haftara (oddíl čtení z Proroků) se čte o prvním Šabatu, který připadne na některý den svátku Chanuka (Zasvěcení). Většinou je takový chanukový Šabat pouze jeden, ve výjimečných případech však mohou být dva – to v případě, že Šabat připadne jak na první, tak na poslední den svátku Chanuka – proto výše uvedenou haftaru označujeme jako haftaru „le-Šabat rišon šel Chanuka“ nebo-li „pro první chanukový Šabat“. Obsah této haftary je totožný s haftarat Behaalotcha a o svátku Chanuka se čte proto, že popisuje vidění, v němž prorok spatřil menoru nebo-li svícen se sedmi světly. Svátek Chanuka je totiž připomínkou znovuzasvěcení Chrámu po vítězném židovském povstání nad řeckými utlačovateli, kdy se udál zázrak právě v souvislosti s rozsvícením zlaté chrámové menory.