Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hagadol

Malachi (Malachiáš) 3:4-24 (v Bibli kralické 3:4-4:6)

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází svátku Pesach (Přeskoku). Haftara končí opakováním těchto slov: „Proto nežli přijde Hospodinův den, ten veliký (hebrejsky HAGADOL) a strašný, posílám vám Elijaha proroka.“ V mnoha obcích je zvykem, že se při „mincha“ (odpolední bohoslužbě) čte část Hagady (doslova „Vyprávění“, kniha zaznamenávající řád domácí bohoslužby při pesachové večeři) a rabín věnuje kázání pesachovým zákonům.