Rubriky
Haftarot

Haftara le-Šabat Hachodeš

Jechezkel (Ezechiel) 45:16-46:18

Tato haftara (oddíl čtení z Proroků) je čtena o Šabatu, který předchází nebo přímo připadne na Roš chodeš (Novoluní) měsíce nisan.1 O takovém Šabatu se k parašat ha-šavua (týdennímu oddílu čtení z Tóry) čte navíc zvláštní maftir (uzavírající čtená část z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:1-20, který popisuje oběť pesachového beránka a obsahuje příkaz učinit nisan „hlavou“ neboli „počátkem“ měsíců v roce.2 Proto je tento Šabat označován jako Šabat Hachodeš (Toho měsíce).

Naposledy změněno: 1. 4. 2024

Poznámky

  1. GREENWALD, Z. Šaarej halacha. Brány halachy. Mšeno: Agadah, 2012. ISBN 978-80-87571-02-6. Str. 307. []
  2. NEWMAN, J., SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Str. 104-105, 200 []