Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom švii šel Pesach

Šmuel Bejt (2. Samuelova) 22:1-51

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro sedmý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 13:17-15:26 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:19-25. Pokud jom švii šel Pesach (osmý pesachový den) připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Výše uvedená haftara se čte proto, že podobně jako paraša obsahuje píseň opěvující Boha, který vysvobozuje své služebníky ze spárů nepřátel.

Naposledy změněno: 27. 4. 2024