Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Roš ha-šana

Jirmejahu (Jeremjáš) 31:1-19

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Roš ha-šana (židovského Nového roku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 22:1-24 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:1-6.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje Boží odpuštění a útěchu Izraeli poté, co je z Tóry čteno o Akedat Jicchak (spoutání Izáka) coby vzorovém činu odříkání a sebeobětování.

Naposledy změněno: 11. 9. 2023