Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom šeni šel Pesach

Melachim Bejt (2. Královská) 23:1-9, 21-25

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro druhý den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Vajikra (3. Mojžíšovy) 22:26-23:44 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak judský král Jošijahu (Jóšijáš) provedl ve své zemi náboženskou očistu a obnovil zachovávání svátku Pesach.

Naposledy změněno: 21. 4. 2024