Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Pesach

Jehošua (Jozue) 3:5-7; 5:2-6:1; 6:27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:21-51 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25. Pokud Pesach připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak synové Jisraele (Izraele) při vstupu do Zaslíbené země splnili jednu ze základních podmínek, aby mohli jíst pesachového beránka. Níže uvedené úseky z haftary jsou převzaty z Českého ekumenického překladu Bible.

5:5 „… neobřezávali však nikoho z lidu, kdo se narodil na poušti cestou po vyjití z Egypta.“ Rabín Izaak Cylkow uvedené neprovádění obřízek zdůvodňuje tím, že během putování pouští nebyly k obřízkám vhodné a bezpečné podmínky. Bnej Jisrael (synové Izraele) totiž neměli žádné trvalé sídlo, byli v neustálé pohotovosti kdykoliv vyrazit na pochod a po celou dobu byli v ohrožení možného přepadení ze strany nepřátel.1 Za takových okolností platí pravidlo, podle něhož má zachování života přednost před plněním micvot (přikázání).2 Tento neutěšený stav se změnil poté, co bnej Jisrael překročili Jarden (Jordán) a utábořili se v Gilgal (Gilgálu), neboť „všichni emorejští králové, kteří sídlili na západ od Jordánu, a všichni kenaanští králové při moři … ztratili odvahu a pozbyli před Izraelci ducha.“3

Naposledy změněno: 21. 4. 2024

Poznámky

  1. CYLKOW, I. Księga Jozuego. Kraków: Austeria, 2012. ISBN 978-83-61978-94-7. Str. 42. []
  2. NEWMAN, J., SIVAN, G. Judaismus od A do Z. Slovník pojmů a termínů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Str. 140-141, heslo PIKUACH NEFEŠ. []
  3. Jehošua (Jozue) 5:1, Český ekumenický překlad. []