Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Pesach

Jehošua (Jozue) 3:5-7; 5:2-6:1; 6:27

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Pesach (Přeskoku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Šemot (2. Mojžíšovy) 12:21-51 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 28:16-25. Pokud Pesach připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Výše uvedená haftara se čte proto, že popisuje, jak synové Jisraele (Izraele) při vstupu do Zaslíbené země splnili jednu ze základních podmínek, aby mohli jíst pesachového beránka.