Rubriky
Haftarot

Haftara le-jom rišon šel Roš ha-šana

Šmuel Alef (1. Samuelova) 1:1-2:10

Haftara (oddíl čtení z Proroků) pro první den svátku Roš ha-šana (židovského Nového roku), která se čte ke stejnojmenné sváteční paraši (oddílu čtení z Tóry) z Berešit (1. Mojžíšovy) 21:1-34 s maftirem („uzavírající“ čtené části z Tóry) z Bemidbar (4. Mojžíšovy) 29:1-6. Pokud Roš ha-šana připadne na Šabat, pak je tato sváteční paraša považována za týdenní oddíl čtení z Tóry.

Výše uvedená haftara se čte proto, že podle Talmudu se Chaně narodil Šmuel (Samuel), stejně jako Sáře Jicchak (Izák), právě na Roš ha-šana.1

Naposledy změněno: 24. 9. 2022

Poznámky

  1. Machzor Va-tomer Rut, 1. díl: Roš ha-šana, Praha 2017, str. 230 []